EGP Multi S

EGP Multi S är en systerprodukt till Multi B och används i första hand på betongunderlag, men fungerar även fint på flintkote.

EGP Multi S ger en hårdare och något ljusare yta än Multi B. I övrigt är de väldigt lika.

EGP Multiballast är BASTA-registrerad
BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se

Våra tjänster

Läs mer om våra tjänster