Flytspackling

Vi utför flytspackling och golvavjämning för hand, med pump eller med bulkbil beroende på jobbets storlek.

Våra produkter

Läs mer om vårt sortiment av miljöriktiga golvprodukter