Renovera asfaltsgolv och flintkote

Alla är vi bäst på något.

Det vi är bäst på, vi vill t.o.m. påstå att vi är bäst i landet, är att renovera flintkote- och asfaltsgolv. Varför är vi det? För att vi har rätt produkter och den absolut bästa erfarenheten av just de här golven. Har du ett Flintkotegolv är det högst troligt vi som har lagt det en gång i tiden. Kunskaperna finns bevarade och i många fall känner vi till fastigheten där det ligger. Flintkoten kan i de flesta ligga kvar, våra produkter fäster på det.
Har ni behov av att fräscha upp de äldre golven, kontakta oss.
Våra produkter

Läs mer om vårt sortiment av miljöriktiga golvprodukter