Vår Historia

EGP's Historia

EGP Industrigolv AB grundades 1943 av Gösta Pettersson som Entreprenadfirma Gösta Pettersson

Företaget startade med avsikt att sköta entreprenadverksamhet, försäljning och kundtjänst åt AB Svenska Shell som var generalagent för Colfloor BS, en asfaltemulsion som blandades med graderat stenmaterial och cement till en flexibel golvmassa. Produkten kallas i dagligt tal för Flintkote.
Under årens lopp har EGP Industrigolv lagt ca 15 miljoner m2av s.k. Flintkotegolv åt bl.a:
 • AB Vin & Spritcentralen
 • Statens Järnvägar
 • IKEA
 • AB Gustav Kähr
 • Boda, Kosta, Orrefors
 • ASEA
 • AB Bofors
 • Holmens Papper
 • ASG, Bilspedition
 • AGA, Lidingö
 • Gustavsbergs Fabriker
 • Edsbyverken
 • m.fl.
I början av 50-talet utsågs EGP Industrigolv till generalagent i Sverige för DASAG, Deutsche Asphalt AG. DASAG hade sedan mitten av 1800-talet tillverkat golvplattor av kalksten som naturligt innehöll asfalt. Dessa golvplattor var förhållandevis vanliga som industrigolvbeläggning i bl.a. Tyskland.
DASAG naturasfaltplattor lades till en början även i många svenska industrilokaler som t.ex:
 • Sieverts Kabelverk
 • Svenska Tobaks AB
 • Televerket
 • Lessebo Pappersbruk
 • Kodak Färgfotolab.
 • Good Year Gummifabrik, Norrköping
 • Svenska Gummifabriks AB, Gislaved
 • Götaverken, Arendal
Asfaltsplattorna ansågs ha ljuddämpande kvalitéer och blev vanligt förekommande i många skolor som:
 • Kungliga Tekniska Högskolan
 • Konstfackskolan, Vallhallavägen
 • Samt ett hundratal grund och gymnasieskolor
Men även i lokaler för kontor, butiker, Försvaret och olika typer av offentlig verksamhet som t.ex:
 • SVT
 • Fortifikationsförvaltningen
 • Marinmuseet, Karlskrona
 • Nordiska Museet
 • Riksskatteverket
 • Sickla Galleria
 • m.fl.
Tyvärr upphörde tillverkningen av DASAG naturasfaltplattor 2009.
Efter en framgångsrik period av arbete med Flintkotebeläggningar började EGP Industrigolv experimentera och utveckla ett material för renovering av Flintkotegolv då man uppmärksammade behovet av att kunna reparera och renovera äldre Flintkotegolv som varit i drift under 30-40 år. I slutet av 70-talet var så EGP Golvtrim färdig för introduktion på marknaden. EGP Golvtrim blev ett unikt golvmaterial för renovering och förbättring inte bara av Flintkotegolv utan även alla asfaltsbaserade golv inomhus. Då EGP Golvtrim hade samma färgskala som Flintkotegolv eller industrigolv av vägasfalt insåg EGP Industrigolv värdet av att kunna erbjuda ett renoveringsmaterial i olika kulörer. Efter en tid av EGP Golvtrim som enda funktionella renoveringsmaterial för asfaltsgolv på marknaden kunde EGP Industrigolv introducera EGP Färgtrim som ett alternativ i ett flertal olika kulörer.
I mitten av 80-talet var det dags för EGP Golvglans, ytterligare en egenutvecklad EGP produkt. Behovet av en miljövänlig vattenbaserad ytbehandlingsprodukt för dammbindning av betong och asfaltsgolv som var transparant utan gulningstendenser kunde nu tillgodoses. EGP Golvglans anses fortfarande vara en oumbärlig produkt för många företag att hålla sina golv dammfria och lättstädade.
Sedan slutet av 90-talet har EGP Golvtrim och EGP Färgtrim ersatts av EGP Multi. Det är ännu en EGP utvecklad golvprodukt för industriell verksamhet som ytrenoverar och reparerar såväl industrigolv av asfalt som betong. EGP Multi är en vattenbaserad, inte vådlig eller brandfarlig samt diffusionsöppen beläggning som ger en slät, lättstädad golvyta med förnyad styrka och användbarhet.