EGP Multi B

EGP Multi B används huvudsakligen i industriell miljö på underlag av flinkote, asfalt och betong.

Det krävs endast ett tunt lager om cirka tre millimeter vilket betyder att det sällan uppstår nivåproblem i portar eller vid lastbryggor etc. Golvmassan är en vattenbaserad produkt utan lösningsmedel och är ultimat att använda rent arbetsmiljömässigt. EGP Multi B är avsett för inomhusbruk. Golvmassan ger en slät, slitstark, dammfri och fogfri yta, vilket brukar uppskattas av truckförarna. Produkten kompletteras med fördel med EGP Strong Golvfärg eller EGP Golvglans som ni finner i vårt övriga sortiment. Ytan kan även användas som underlag för klinker- eller mattläggning.

EGP Multiballast är BASTA-registrerad
BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se

Våra tjänster

Läs mer om våra tjänster