EGP Safegrip

Golvprodukt som fogar sig i det mesta.

Användbar specialprodukt för olika typer av svårlösta fogproblem som t ex golvfogar mellan betongkassetter, fogar i portöppningar mellan huskroppar m m. Safegrip fäster utmärkt på både betong och asfalt samt har mycket goda elastiska egenskaper.
Sammansättning:
Bitumen och polymer emulsion.
Våra tjänster

Läs mer om våra tjänster